خبر : واکنش آمریکا به افتتاح فروشگاه مگاصیص در پایتخت ونزوئلا - اسپاد نیوز


مقامات آمریکایی به افتتاح فروشگاه ایرانی در کاراکاس روی خوش نشان ندادند.