خبر : بدهی دولت به ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسید - اسپاد نیوز


آمارهای رسمی نشان می‌دهد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور سال۹۸ از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرد.