خبر : قصه خلبانی که رفت آمریکا اما آنجا نماند - اسپاد نیوز


حرف‌های خوب زیادی پشت سرش بود؛ می‌گفتند خوش‌اخلاق است، نماز اول وقتش را ترک نمی‌کند، زنش را بسیار دوست دارد و عشقش را به او ابراز می‌کند و... این مرد شهید عباس بابایی بود.