خبر : گشت هوایی صبح امروز در محل انفجار بیروت - اسپاد نیوز


تصاویر جدید از محل انفجار شدید بندر بیروت در صبح امروز منتشر شد.