خبر : سعید مرتضوی به‌دنبال چیست؟ - اسپاد نیوز


اعاده دادرسی سعید مرتضوی پذیرفته شده و رسیدگی قضائی جدیدی برای او آغاز شده است. او که در بهار 97 با عدم تمکین به رأی قطعی محکومیتش و برای گریز از اجرای حکم زندان، با فرار و مخفی‌شدن نتوانسته بود مانع اجرای حکم خود شود، حال که ماه‌هاست از زندان آزاد شده، چرا امروز به‌ دنبال اعاده دادرسی است؟زیرا از محکومیت او در پرونده قتل مرحوم روح‌الامینی فقط بخش انفصال از مشاغل دولتی باقی مانده است. البته او پیش از این حکم نیز در پرونده قتل‌های کهریزک برای همیشه از مناصب قضائی عزل شده و راه‌های بازگشت به قدر