خبر : (تصاویر) شاهزاده و وارث تاج و تخت بلژیک در حال آموزش نظامی - اسپاد نیوز


شاهزاده 18 ساله بلژیک با پوشیدن یونیفرم نظامی در کنار دیگر افراد هم سن و سال خودش زیر نظر نظامیان مجرب آموزش می بیند