خبر : برداشت زیتون - رودبار گیلان - اسپاد نیوز


گیلان و شهر رودبار با ۹ هزار و ۱۵۰ هکتار باغ زیتون یکی از قطب‌های کشت و تولید زیتون در کشور است.