خبر : راه اندازی بزرگترین پایانه LNG خاورمیانه تا شش ماه دیگر - اسپاد نیوز


کویت بزرگترین پایانه واردات گاز طبیعی مایع (LNG) خاورمیانه را در مارس خواهد گشود.