خبر : سایه‌روشن‌های یک سند - اسپاد نیوز


علی پیرولی: هفتم مرداد ماه همین امسال بود که سید ابوالحسن فیروزآبادی سند سیاست‌ها و الزمات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی را ابلاغ کرد.