خبر : پیام تهدیدآمیز باعث تعطیلی برج ایفل شد - اسپاد نیوز


پلیس فرانسه از تخلیه و تعطیل شدن برج ایفل به دلیل دریافت پیامی تهدیدآمیز در خصوص بمب‌گذاری در برج ایفل خبر داد.