خبر : تعیین ۵مجازات برای ورود سفارش‌های بسیار کوچک یک و ۱۰سهمی - اسپاد نیوز


علی بهشتی روی، مدیر اعضای شرکت بورس تهران با اشاره به ورود سفارش‌های با حجم نامتعارف و بسیار کوچک یک و ۱۰ سهمی در روزهای گذشته از تعیین ۵ مجازات برای کارگزاران متخلف خبر داد.