خبر : مناظره ترامپ و بايدن فاجعه بزرگی بود - اسپاد نیوز


کارشناس مسائل امریکا گفت: مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا فاجعه بزرگی بود.