خبر : درگیری خونین دو همسایه به خاطر زباله در تهران - اسپاد نیوز


مرد همسایه به خاطر درگیری بر سر محل گذاشتن زباله دست به قتل زد و زن همسایه را به بیمارستان فرستاد.