افشای پشت‌پرده برنامه‌های تبلیغاتی کنکور


افشای پشت‌پرده برنامه‌های تبلیغاتی کنکور
تجارت کنکور با بهره گیری از رتبه های اجاره ای، بازی با زندگی خانواده های کم درآمد وهزینه‌های کمرشکنی که این خانواده ها را هدف گرفته است. تجارت کنکور با بهره گیری از رتبه های اجاره ای، بازی با زندگی خانواده های کم درآمد وهزینه‌های کمرشکنی که این خانواده ها را هدف گرفته است. اقدام غیراخلاقی و فریبکارانه یک موسسه کفن و دفن پلمب 10 صرافی متخلف پیوند عجیب 3 عضو بدن در البرز فروپاشی باند اوباش در کرج که 2زن عربده کش عضو این باند بودند هفت قاتل اعدامی در پای چوبه دار فعلا زنده ماندند! متهم کودک ربایی در تبریز همچنان تحت تعقیب نصب چراغ هوشمند تردد دانش‌آموزان گرفتار شدن مرد مست در دستشویی حریق گسترده در خیابان فداییان اسلام سقوط تخته سنگ روی L90 در جاده فشم