فرزانه به دنبال ارتباط شیطانی با تازه داماد بود که ..! / عروس رازی داشت؟!


فرزانه به دنبال ارتباط شیطانی با تازه داماد بود که ..! / عروس رازی داشت؟!
یک عمر از جان و دل زحمت کشیدم و خون دل خوردم تا بچه هایم سربلند باشند،اما یک نارفیق از خدا بی خبر با سو استفاده از سادگی دخترم … یک عمر از جان و دل زحمت کشیدم و خون دل خوردم تا بچه هایم سربلند باشند،اما یک نارفیق از خدا بی خبر با سو استفاده از سادگی دخترم … اقدام غیراخلاقی و فریبکارانه یک موسسه کفن و دفن پلمب 10 صرافی متخلف پیوند عجیب 3 عضو بدن در البرز فروپاشی باند اوباش در کرج که 2زن عربده کش عضو این باند بودند هفت قاتل اعدامی در پای چوبه دار فعلا زنده ماندند! متهم کودک ربایی در تبریز همچنان تحت تعقیب نصب چراغ هوشمند تردد دانش‌آموزان گرفتار شدن مرد مست در دستشویی حریق گسترده در خیابان فداییان اسلام سقوط تخته سنگ روی L90 در جاده فشم