معلم : عصبانی بودم، بینی اش را شکستم


معلم : عصبانی بودم، بینی اش را شکستم
رئیس آموزش و پرورش شهرستان زرین دشت فارس در واکنش به تنبیه بدنی گفت: هرگونه تنبیه خط قرمز ما است و از این رو، این پرونده با جدیت در حال پیگیری است رئیس آموزش و پرورش شهرستان زرین دشت فارس در واکنش به تنبیه بدنی گفت: هرگونه تنبیه خط قرمز ما است و از این رو، این پرونده با جدیت در حال پیگیری است اقدام غیراخلاقی و فریبکارانه یک موسسه کفن و دفن پلمب 10 صرافی متخلف پیوند عجیب 3 عضو بدن در البرز فروپاشی باند اوباش در کرج که 2زن عربده کش عضو این باند بودند هفت قاتل اعدامی در پای چوبه دار فعلا زنده ماندند! متهم کودک ربایی در تبریز همچنان تحت تعقیب نصب چراغ هوشمند تردد دانش‌آموزان گرفتار شدن مرد مست در دستشویی حریق گسترده در خیابان فداییان اسلام سقوط تخته سنگ روی L90 در جاده فشم