گرفتار شدن کارگر زیر خروارها خاک


گرفتار شدن کارگر زیر خروارها خاک
کارگران مشغول حفر دو حلقه چاه بودند که ناگهان دیواره یکی از چاه‌ها ریزش کرد و یکی از کارگران، به طور کامل زیر خروارها خاک گرفتار شده بود. کارگران مشغول حفر دو حلقه چاه بودند که ناگهان دیواره یکی از چاه‌ها ریزش کرد و یکی از کارگران، به طور کامل زیر خروارها خاک گرفتار شده بود. اقدام غیراخلاقی و فریبکارانه یک موسسه کفن و دفن پلمب 10 صرافی متخلف پیوند عجیب 3 عضو بدن در البرز فروپاشی باند اوباش در کرج که 2زن عربده کش عضو این باند بودند هفت قاتل اعدامی در پای چوبه دار فعلا زنده ماندند! متهم کودک ربایی در تبریز همچنان تحت تعقیب نصب چراغ هوشمند تردد دانش‌آموزان گرفتار شدن مرد مست در دستشویی حریق گسترده در خیابان فداییان اسلام سقوط تخته سنگ روی L90 در جاده فشم