خبر : سارق دام در دام افتاد - اسپاد نیوز


فرمانده کلانتری ۱۴ ایزدخواست گفت: سارقان احشام دستگیر شدند.