قانع بودن به وضع موجود ، مانع تحقق شکوفایی اقتصاد استان است،
ساری- ایرنا-استاندارمازندران گفت: برای شکوفایی اقتصاد مازندران ، اندازه و ظرفیت استان را مدیران دستگاه های اجرایی باید بزرگ ببینند و به وضع موجود در شهرستانها قانع نباشند.ساری- ایرنا-استاندارمازندران گفت: برای شکوفایی اقتصاد مازندران ، اندازه و ظرفیت استان را مدیران دستگاه های اجرایی باید بزرگ ببینند و به وضع موجود در شهرستانها قانع نباشند. واژگونی خودرو سواری در کرمان۴ کشته بر جای گذاشت ۴ مخدر پرمصرف نقص فنی دوباره هواپیمای آسمان طارمی: کاری می‌کنند که به من توهین کنند! بانک مرکزی در مدیریت صحیح بازار ارز کوتاهی کرد رشد ۱۲ درصدی مبادلات تجاری ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری سرمربی مشکی پوشان برکنار شد نام ایران در فهرست سیاه «کارگروه اقدام مالی» باقی ماند شرط مسکو برای موافقت با قطعنامه آتش‌بس در سوریه تعلیق ایران از لیست سیاه اف‌ای‌ تی‌اف تمدید شد