ادامه جنگ در افغانستان برای منطقه و آمریکا عواقب خطرناکی خواهد داشت
طالبان در یک نامه سرگشاده از از مردم، نهادهای مستقل و غیردولتی و کنگره آمریکا خواست به دولت این کشور فشار وارد کنند تا جنگ را در افغانستان متوقف کرده نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج کنند.طالبان در یک نامه سرگشاده از از مردم، نهادهای مستقل و غیردولتی و کنگره آمریکا خواست به دولت این کشور فشار وارد کنند تا جنگ را در افغانستان متوقف کرده نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج کنند. کشته شدن یک نظامی سعودی در جنوب عربستان ژاپن از تحریم‌های آمریکا علیه کره‌شمالی حمایت کرد سیدحسن نصرالله از توطئه‌ جدید علیه مقاومت خبر داد ورود ۲ فروند جنگنده روسیه به پایگاه «الحمیمیم» سوریه زمان درو کردن ثمره مقاومت فرا رسیده است سیدحسن نصرالله از توطئه‌ جدبد علیه مقاومت خبر داد ارتش ترکیه شهر «جندیرس» در حلب سوریه را محاصره کرد اظهارات ضد ایرانی یک مقام بحرینی اعتراف مهم افسر عالیرتبه صهیونیست درباره ایران آغاز سخنرانی «سید حسن نصرالله»