خبر : برنده غیرمنتظره جایزه نوبل دنیای موسیقی - اسپاد نیوز


برای نخستین بار جایزه سوئدی موسیقی پولار مشهور به نوبل دنیای موسیقی به یک گروه موسیقی متال اهدا می‌شود.