خبر : مانور تکنیک فرشاد احمدزاده - اسپاد نیوز


هافبک پرسپولیس در جدال برابر نسف قارشی بهترین فرصت را برای نمایش تکنیک خود به دست آورد و توانست ازبک‌ها را مقهور نمایش فردی‌اش کند.