خبر : دلیل همگرایی ایران، روسیه و ترکیه در سوریه - اسپاد نیوز


دشمنی با آمریکا، سه کشور را به هم نزدیک می‌کند.