خبر : کرمانشاه سرزمین مردان مرداست/پهلوانان بالهای سیمرغ فرهنگی ماهستند - اسپاد نیوز


کرمانشاه- هنرمند سرشناس سینمای ایران گفت: کرمانشاه سرزمین مردان مرد است چه در زور بازو و چه در توان علمی.