خبر : اخلاق پزشکی را باید از اسلام بگیریم - اسپاد نیوز


رئیس مجمع عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور کمک به مردم نیازمند مناطق محروم را یکی از وظایف انسانی دانست و گفت: حضور پررنگ بسیج جامعه پزشکی در این مناطق بسیار آشکار است.