خبر : بازداشت عامل آتش سوزی در شرکت برق ناحیه ٢مشهد - اسپاد نیوز


مشهد- ایرنا- معاون سیاسی ، امنیتی دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: عامل آتش سوزی در شرکت برق ناحیه 2مشهد بازداشت شد.