خبر : برتری مجید حسینی نسبت به پژمان در روز اول (آنالیز) - اسپاد نیوز


مدافع جوان استقلال نسبت به همتای با تجربه خود در بازی با الریان نمایش به مراتب بهتری داشت.