خبر : اهدای جام صفوی به موزه باستانشناسی زنجان - اسپاد نیوز


زنجان-مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی زنجان گفت: یک جام مسی دعا، متعلق به دوره صفوی به موزه باستان شناسی زنجان اهدا شد.