خبر : دژاگه ۲ ماه دور از میادین فوتبال - اسپاد نیوز


کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران تحت عمل جراحی قرار گرفت.