خبر : شهرستان ایلام رکورددار بارش های دیروز استان - اسپاد نیوز


ایلام-کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: شهرستان ایلام رکورددار بارش های دیروز استان بوده است.