خبر : فارس ظرفیت حمل و نقل دریایی را دارد/ افتتاح دفتر نمایندگی کشتی رانی ج.ا.ا در شیراز - اسپاد نیوز


افشین فر گفت: کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران در استان هایی که دارای پتانسیل مناسب برای حمل و نقل دریایی هستند، دفتر نمایندگی و امتیازهای ویژه ای را در نظر می گیرد.