خبر : The Long Journey – Point Click Adventure Games v1.1 - اسپاد نیوز


عاشق بازی‌های سبک ماجراجویانه، فرار، پازل و حل اسرار هستید؟ The Long Journey #8211; Point #38; Click Adventure Games را بازی کرده و احساس کنید در یک بازی ماجراجویانه عظیم هستید که یک دنیای وسیع و متروکه را می‌خواهید کاوش نمایید! به یک سرزمین دوردست در کوهستان‌ها بروید، جایی که بشریت دیده نمی‌شود و داستان‌های [#8230;]