خبر : طرح معراج ویژه دانشجومعلمان در بوشهر برگزار می شود - اسپاد نیوز


بوشهر - معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: طرح معراج ویژه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر برگزار می شود.