خبر : البرز| شرایط لازم برای حضور بخش خصوصی در تولید محصولات دانش بنیان فراهم شود - اسپاد نیوز


معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: باید شرایط لازم برای بخش خصوصی مهیا شود که به جای ورود به بازار سکه به تولید محصولات دانش بنیان روی آورد.