خبر : نرخ رشد اقتصادی در سال 96 اعلام شد - اسپاد نیوز


برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1396 حدود 4.6 درصد است.