خبر : فعال بحرینی تبعیدی در لبنان: حکومت بحرین 550 شهروند را سلب تابعیت کرده است - اسپاد نیوز


بیروت-ایرنا-«ابراهیم العرادی» پزشک و فعال سیاسی بحرین است که به دنبال سلب تابعیتش از سوی حکومت بحرین اینک در لبنان در تبعید اجباری قرار دارد. او در گفت و گو با ایرنا می گوید در طول هفت سال اخیر 192 نفر در بحرین شهید، 20 هزار نفر بازداشت و 550 نفر نیز سلب تابعیت شدند.