پهپادی که از کاربران سلفی می‌گیرد +فیلم
این ماشین پرنده می تواند از فاصله دور کاربر خود را تشخیص دهد و در زمان حرکت به دنبال او پرواز کند.این ماشین پرنده می تواند از فاصله دور کاربر خود را تشخیص دهد و در زمان حرکت به دنبال او پرواز کند. ناراحتی هواداران‌ از پیروزی ذوب‌آهن استخدام کارشناس مدیریت مشتریان در تهران حقوق کارکنان دولت حداکثر تا ۱۹اسفند واریز می‌شود استخدام کارشناس بازاریابی وفروش، پورسانتی باشرایط عالی در تهران آگهی دعوت به همکاری شرکت هواپیمایی هما استخدام کارشناس برنامه ریزی تولیدومواد بازسازی روستاهای سرپل‌ذهاب ۱۰۰روز پس از زلزله تصاویر توسعه ۷۰درصد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر با سرمایه خارجی استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در تهران استخدام متخصص ui/fronten در شرکت داده پردازی