خبر : ترافیک سنگین در معابر و بزرگراه‌های تهران +نقشه - اسپاد نیوز


بر اساس آخرین نقشه ترافیکی از بزرگراه‌های پایتخت ، ترافیک در معابر و بزرگراه‌های تهران هم اکنون سنگین است.