خبر : فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی در نیجریه - اسپاد نیوز


هواپیمای آمریکائی درحالی مجبور به فرود اضطراری در نیجریه شد که تعداد زیادی از مسافران در این حادثه زخمی شدند.