خبر : سکه ۱۳ هزار تومان ارزان شد - اسپاد نیوز


در بازار آزاد تهران، سکه طرح جدید ۱۳ هزار تومان ارزان شد و قیمت به یک میلیون و ۵۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.