خبر : هشدار به پرسپولیس؛ مراقب بی رحمِ الجزایری باشید + عکس - اسپاد نیوز


مهاجم الجزایری برای دفاع پرسپولیس می تواند خطرساز باشد.