خبر : خبردنا: بحران آب یا بحران مدیریت منابع آب - اسپاد نیوز


پایگاه خبری تحلیلی خبر دنا امروز چهارشنبه در گزارشی به قلم اسلام ذوالقدرپور و با عنوان «بحران آب یا بحران مدیریت منابع آب/ ارزش آب در چگونگی مصرف آن است» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع مهم پرداخته است.