خبر : شرکت آب منطقه ای کردستان در خصوص وقوع سیلاب هشدار داد - اسپاد نیوز


سنندج - ایرنا - شرکت آب منطقه ای کردستان در اطلاعیه ایی با اشاره به بارش های 24 ساعت گذشته که در برخی مناطق بیش از پیش بینی ها بود، در خصوص احتمال وقوع سیلاب در این استان هشدار داد.