خبر : اقدام بشردوستانه استرشوندس و سامان قدوس - اسپاد نیوز


باشگاه استرشوندس سوئد به واسطه ستاره ایرانی خود پیش از دیدار با آرسنال دست به اقدامی بشر دوستانه زد.