خبر : پوتین: بحران قطر به نفع ثبات خاورمیانه نیست - اسپاد نیوز


رئیس جمهوری روسیه تماس تلفنی با پادشاه عربستان سعودی برقرار کرد.