خبر : مشکل مردم با انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان حل می شود - اسپاد نیوز


نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس، گفت: در سه شهر فردوس، طبس و سرایان، متخصص رادیولوژی وجود ندارد و مردم مشکلات بسیاری متحمل می شوند.