خبر : ۲۲۰ طرح فاضلاب در کشور نیمه تمام است - اسپاد نیوز


قزوین- معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر ۲۲۰ طرح فاضلاب در کشور نیمه تمام است که تکمیل آنها به ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.