خبر : اختصاص بودجه به نشاط جامعه و لزوم توجه بیشتر به زنان و کودکان - اسپاد نیوز


اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی بودجه ۹۷ شهرداری کلیات بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی شهر را به تصویب رساندند.