خبر : خراسان جنوبی فاتح رقابت های مرشدی کشور شد - اسپاد نیوز


تهران-ایرنا- رقابت های مرشدی قهرمانی کشور که دراستان البرزبرگزارشد،خراسان جنوبی فاتح رقابت های مرشدی ایران شد و محمدرضا حسن پور قهرمان مرشدی بزرگسالان کشور شد.