خبر : بودجه سال۹۷ حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصویب شد - اسپاد نیوز


اعضای شورای اسلامی شهر تهران بودجه حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران را برای سال ۹۷ به تصویب رساندند.